Kessels, J. (1995). Opleidingskundig onderzoek: het aannemelijk maken van beweringen. Opleiding & Ontwikkeling, 5, 41–47.

Het opleidingskundig onderzoek dreigt in een impasse te raken. Onderzoekers en beroepsbeoefenaren vervreemden van elkaar. Toenadering is echter noodzakelijk om de kwaliteit van beider werk te verhogen. Om dat mogelijk te maken zullen we het accent moeten verleggen van waarheidsvinding naar handelingsondersteuning.