Kessels, J. (1996). Wat valt er aan de kennishuishouding te managen? Opleiding & Ontwikkeling, 5, 5–7.

Kessels, J. (1996). Wat valt er aan de kennishuishouding te managen? Opleiding & Ontwikkeling, 5, 5–7.

'Vaardigheid leidt kennelijk bij alles wat we doen en bezitten niet alleen tot welslagen maar ook tot voorspoed'. In deze stelling legt Plato de basis voor wat wij nu de kenniseconomie noemen.