Kessels, J. (1998). Opleiden in een kenniseconomie. In B. van Gent & H. van der Zee (Eds.), Competentie en arbeidsmarkt (pp. 75–81). s-Gravenhage: Elsevier bedrijfsinformatie bv.

ISBN: 90 6155 9057

In de economie draait het steeds meer om de toegevoegde waarde in de vorm van kennis. Dit vereist een productieve omgang met kennis, op zowel micro-, meso- als macroniveau. Twistpunt is echter of kennis een product is dat je kunt opslaan, overdragen en managen, dan wel een competentie die elk individu opnieuw moet verwerven. Hier wordt kennis gezien vanuit het competentie-perspectief. Drie vragen staan centraal. Op welke competenties komt het aan? Hoe ziet een werk- en leeromgeving eruit waarin deze kerncompetenties tot ontwikkeling kunnen komen? Is het traditionele onderwijsbestel opgewassen tegen de eisen van een kennismaatschappij?