Kessels, J. (2000). Een corporate curriculum voor het beroepsonderwijs. Nederlands Tijdschrift Voor Bedrijfsopleidingen, 5(3), 4–8.

De flexibele medewerker zal voortdurend moeten leren om zijn economische aantrekkelijkheid te behouden. Het gaat daarbij vooral om de ontwikkeling van reflectieve en communicatieve vaardigheden. Het onderwijs dient leerlingen en toekomstige beroepsbeoefenaren op deze competenties voor te bereiden, hun plezier in het leren te versterken en de overgang van school naar werk te vergemakkelijken.