Kessels, J. (2000). Het ontwerpproces als leerproces. HRD Thema: Het ontwerpen van leertrajecten, 1(1), 16–21.

Het is fascinerend om te zien hoe opleiders in de loop der jaren greep proberen te krijgen op het ontwerpproces van leeractiviteiten. Hierbij hanteren zij echter verschillende uitgangspunten. In deze bijdrage in het HRD Themanummer 'het ontwerpen van leertrajecten' komen diverse ontwerpbenaderingen aan de orde, zoals de systematische, de relationele, de artistieke, de cognitivistische en de constructivistische ontwerpbenadering. Ze zijn alle gericht op het produceren van een passend leertraject voor toekomstige deelnemers. De beschouwing van deze ontwerpbenaderingen levert echter ook het inzicht op dat het ontwerpproces zelf een krachtig leerproces is; niet alleen voor de ontwerper, maar voor alle betrokkenen.