Kessels, J. (2001). Leeromgevingen voor kennisproductiviteit. Opleiding & Ontwikkeling, 14(6), 19–23.

Een belangrijk thema in het werkgebied van Human Resource Development is de vraag hoe medewerkers kunnen participeren in de kennisontwikkeling van een onderneming, instelling of instituut. Als kennis een dominante rol speelt, niet alleen bij de topleiding, maar op alle niveaus van organisaties, dan zou de inrichting van het dagelijkse werk het proces van kennisproductiviteit moeten ondersteunen. Deze bijdrage wil het begrip kennisproductiviteit nader verkennen en aanwijzingen formuleren voor het ontwikkelen van leeromgevingen die kennisproductiviteit bevorderen.