Kessels, J. (2004). De noodzaak om aantrekkelijk te zijn voor autonome professionals. HRD Thema, 4(1), 9–13.

Kessels, J. (2004). De noodzaak om aantrekkelijk te zijn voor autonome professionals. HRD Thema, 4(1), 9–13.

In deze bijdrage staat de vraag centraal of er economische ontwikkelingen zijn die het noodzakelijk maken om aantrekkelijke organisatievormen voor autonome professionals te creeeren. En welke organisatievormen zouden dat kunnen zijn?