Kessels, J. (2004). Duurzaam ontwikkelen. Leren in Ontwikkeling, 4(12), 14-17.

Duurzame ontwikkeling heeft in de regel betrekking op vraagstukken als duurzame energie en omgang met het leefmilieu, met het oog op het behoud van schaarse bronnen voor het nageslacht. In het kader van opleiden en leren zou duurzaamheid betrekking kunnen hebben op het verwerven van kennis, competenties of bekwaamheden met een lange levensduur, het ontwikkelen van het vermogen om met nieuwe en ongewone probleemsituaties om te gaan. Het is echter ook boeiend om het milieuaspect erbij te betrekken: is het mogelijk om een leeromgeving te ontwerpen die duurzaam leren bevordert?