Kessels, J. (2004). Is werken leren? In D. J. van Stolk & H. Starren (Eds.), Lijden, leren en leiden (pp. 60–70). Amsterdam: de Baak Managementcentrum VNO-NCW.

ISBN: 90 76319 31 6

Kessels waarschuwt naar analogie van de kloof tussen arm en rijk voor de tweedeling tussen kenniswerkers en hen die laaggeschoold routinewerk doen als gevolg van de scheiding tussen het denken van de leiding en het doen van de lagere medewerker. Werksituaties die leren bevorderen of belemmeren zijn eerder de verantwoordelijkheid van de manager dan van de opleider. Maar veelal heeft hij het leren gedelegeerd aan opleiders. Door te wijzen op het bestaan van organisaties die op performance ingericht zijn in plaats van op leren zet hij de zaken op scherp.