Kessels, J. (2006). Mijn kennis is mijn bekwaamheid. In A. Grotendorst, I. van Aken, A. Heida, & C. Sino (Eds.), Bekwaamheid op de proef gesteld (pp. 17–19). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

ISBN: 90 313 4630 6

Als kennis nu eens niet een objectieve grootheid is, die kan bestaan buiten de hoofden van individuen? Wat is er nodig als elk individu om echt te leren opnieuw zijn eigen kennis moet construeren? Als het niet mogelijk is om kennis vanuit het geheugen van de ene persoon zonder meer over te dragen naar het geheugen van de ander, dan is het ook niet mogelijk om objectief vast te stellen welke kennis er precies nodig is en waar we die moeten zoeken. Het vastleggen van zogenaamde kennis in handboeken en naslagwerken is dan niet meer dan het beschrijven van informatie. Het beschikbaar stellen van informatie wil nog niet zeggen dat studenten deze informatie ook raadplegen en toepassen. Een naslagwerk op papier of in elektronische vorm is door zijn inhoud nog geen kennissysteem. We transformeren informatie tot kennis op het moment dat we haar leren gebruiken bij het oplossen van vraagstukken waarmee we in de concrete werkelijkheid te maken krijgen. De confrontatie met een probleem waarvoor we warm lopen, is een belangrijke voorwaarde voor het leren in een constructivistisch perspectief.