Kessels, J. (8 mei 1997) Bevoegd en Onbekwaam?

Kessels, J. (8 mei 1997) Bevoegd en Onbekwaam?

De leerlingen en studenten kunnen binnen de gegeven opleidingstijd en de beperkte stagemogelijkheden niet alle deelkwalificaties verwerven die noodzakelijk zijn voor een bekwame beroepsuitoefening, zoals die in het rapport Gekwalificeerd voor de toekomst zijn omschreven. Dit probleem geldt met name voor de opleidingen voor verpleegkundigen op niveau 4 en 5.