Kessels, J. (Ed.). (1988). Sovov Het verplegen van patienten in verblijfsafdelingen voor langdurige behandeling. Leiden: Spruyt, van Mantgem & De Does.

De Bison van SOVOV biedt een nieuw produkt aan. Samen met de Erudiet te Assen en met vertegenwoordigers van de aangesloten instellingen hebben medewerkers van SOVOV het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een leereenheid voorde B-opleiding: ‘Het verplegen van bewoners in een verblijfsafdeling voor langdurige behandeling’.
In overleg met de samenwerkende opleiding is gekozen voor een leereenheid uit de tweede leerperiode. We hopen dat dit produkt een steun kan zijn bij de invulling van het Opleidingswerkplan.
SOVOV heeft met het maken van dit produkt ervaring willen opdoen in het ontwikkelen van leereenheden, zoals bedoeld is in de nieuwe regelingen. Het produkt bestaat dan ook uit:
- deel I: Beschrijving van de leereenheid:
- deel II: Handleiding voor het schoolgedeelte;
- deel III: Handleiding voor de praktijk;
- deel IV: Procesbeschrijving.
In de procesbeschrijving hebben de ontwikkelaars de ervaringen vastgelegd die opgedaan zijn bij het werken aan de leereenheid. Het ontwikkelen van een leereenheid gaat niet van een leien dakje!