Kessels, J. (n.d.). Onderzoek eens welke deskundigheid al in huis is. AWO Fonds Special, 7.

‘Het opstellen van een opleidingsbeleidsplan leidt tot het in kaart brengen van de gewenste competenties van de medewerkers. Ontbreekt bepaalde wenselijk geachte kennis, dan rijst de vraag welke mogelijkheden je mensen gaat bieden om die te verwerven. De voor de hand liggende oplossing is: een cursus, een opleiding, een seminar - de kennis van buitenaf inkopen, dus. Dat hóeft geen slechte manier te zijn. Maar waar ik instellingen op zou willen wijzen, is dat ze zich steeds goed moeten afvragen of het consumeren van een extern opleidingsaanbod wel de juiste weg is.’