Kessels, J. & Poell, R. (2022) Vensters op een vakgebied in beweging. TvOO. 12 (1) 20-24

Er bestaat inmiddels een brede overeenstemming dat opleiden slecht een van de vele manieren is om het leren van werknemers te organiseren. De derde editie van het Handboek HRD - Organiseren van het leren - gaat dan ook veelal over alternatieve leervormen, anders dan het klassieke opleiden. 

Deze publicatie betreft een beknopte samenvatting van de epiloog in het  Handboek HRD. Organiseren van het leren.

(Kessels, J. & Poell, R. (2021).  Handboek HRD. Organiseren van het leren. - 3de volledig herziene editie -  Leuven: Lannoo Campus.)