Kessels, J., & Smit, C. (1985). Het gebruik van theoretische modellen in de opleidingspraktijk. Training & Opleiding, (4), 4–10.

‘Er is niets praktischer dan een goede theorie’ is een uitspraak die ook geldt voor opleiders in arbeidsorganisaties. Diverse auteurs hebben geprobeerd om de activiteiten van opleiders op een logische en zinvolle wijze onder te brengen in een algemeen toepasbaar model. Wij geven hiervan een vijftal voorbeelden, met name de modellen van Tracey (1), Davies (2), Nadler (3), Kessels en Smit (4) en Romiszowski (5).

Op grond van ervaringen uit onze adviespraktijk zullen we bevindingen en aanbevelingen aangeven bij het gebruik van dergelijke modellen. Daarnaast zullen we een zevental wensen formuleren met betrekking tot het verder ontwikkelen van opleidingskundige kennis en methoden ten behoeve van de praktijk.