Kessels, J., & Smit, C. (1992). Een gefaseerde aanpak van bedrijfsgerichte opleidingen. In Contractactiviteiten (Vol. 10, pp. 1–16).

Dit hoofdstuk geeft een stapsgewijze beschrijving van de belangrijkste stuurmogelijkheden voor managers die beslissingen moeten nemen over de organisatie van een opleidingsproject. Het is geen uitvoerige opleidingskundige handleiding bij het samenstellen van leerprogramma’s, maar een beknopte richtlijn bij het gebruik van opleidingen als managementinstrument. Hierbij besteden we veel aandacht aan het analysewerk ten behoeve van de opdrachtformulering en de produktspecificatie. Deze analyses zien we als een belangrijk leerproces voor de organisatie, waarbij essentiële vragen beantwoord worden over bedrijfsvoering, werkprocessen, kwaliteitsverbetering en het bevorderen van de leerprocessen op en rond het dagelijkse werk.
Het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s kan op dezelfde wijze bestuurd worden als andere vernieuwingsprojecten, zoals de bouw van informatie-systemen, technische innovaties of het ingrijpend veranderen van werkprocessen en samenwerkingsvormen.
Ten behoeve van die besturing is een gefaseerde aanpak zinvol. Dit hoofdstuk biedt een beschrijving van een dergelijke aanpak, waarbij per fase een aantal suggesties en overwegingen gegeven is. De fasering die we hier bespreken is slechts een voorbeeld. Het is raadzaam om aan te sluiten bij een projectfasering die reeds ingeburgerd is in de organisatie. Een dergelijke vertrouwdheid bevordert het projectmatig werken bij opleidingsprocessen. Het zal geen groot probleem zijn om van de aanwijzingen uit dit hoofdstuk een vertaling te maken voor het gebruik in de eigen projectorganisatie.