Kessels, J., & van Wijngaarden, P. (2008). Duaal wetenschappelijk onderwijs als brug: redenen en bezwaren. In P. van Wijngaarden, S. Bartels, J. Bartelse, J. Bosch-Boesjes, & W. van Sonderen (Eds.), Over de brug (pp. 17–29). Rotterdam: Performa.

ISBN: 978 90 76834 51 1

De duale opleidingsvariant in het wetenschappelijk onderwijs is voor een samenleving die zich ontwikkelt in de richting van een kenniseconomie en waarin burgers hun leven lang blijven leren een interessante uitbreiding van het onderwijsaanbod. Deze onderwijsvernieuwing roept echter ook vragen op rond de bewaking van het academisch niveau van de opleiding, de niet-academische belangen van de werkgever, het beroepskarakter van de academische vorming, de hbo-isering van de universiteit en een mogelijke tweedeling tussen duale en reguliere studenten.
De voor- en tegenstanders bewegen zich tussen standpunten die het duaal WO zien als een noodzakelijke voorwaarde om de universiteiten te revitaliseren en de oprechte zorg over de teloorgang van het laatste restje academische vrijheid. In dit tweede hoofdstuk gaan we uitgebreid in op het concept DWO. Vervolgens voeden we het discours met redenen voor en bezwaren tegen het DWO.