Kessels, J. W. M. (1988). De praktijkbeoordeling. Tijdschrift Voor Ziekenverpleging, 42(18), 587–590.

Beoordelen móet, maar het is moeilijk. Subjectiviteit is daarbij niet te vermijden, ook al willen we dat nog zo graag. Een theoretisch sluitend systeem, dat ook praktisch toepasbaar is, behoort nog tot de onmogelijkheden. Dit zijn enkele factoren waarmee bij het ontwikkelen van een beoordelingssysteem rekening moet worden gehouden, SOVOV (de Stichting samenwerkende organisaties in de volksgezondheid t.b.v. het onderwijs voor de verplegende en verzorgende beroepen) beeft dat gedaan. In deze bijdrage wordt uiteengezet hoe.