Kessels, J. W. M. (1996). Opleiden in een kenniseconomie. In J. Paauwe & J. H. Huijgen (Eds.), Personeelsmanagement in bedrijf (pp. 269–285). Alphen aan den Rijn/Diegem: Samson BedrijfsInformatie.

ISBN: 90 14 05100

De opvattingen over opleiden en leren in arbeidsorganisaties zijn aan grote veranderingen onderhevig. Er voltrekt zich een fluwelen revolutie rond de betekenis van kennis, leren en werken. Enerzijds zien organisatiestrategen de zorg voor de kennisproduktiviteit en het vermogen om te leren als de belangrijkste managementopgave. Medewerkers zijn de belangrijkste resources en vormen het human capital. Anderzijds doet men veel moeite om door middel van herstructurering en business process re-engineering tegen lagere kosten meer werk te kunnen verzetten: mensen blijken dan ineens géén kapitaal te zijn maar kostenpost. Er dreigt een scheiding te ontstaan tussen hoog getalenteerde kenniswerkers en ondersteunende dienstverleners. Medewerkers zullen steeds meer beoordeeld worden op grond van hun bijdrage aan het onderhoud en de ontwikkeling van de kerncompetenties van een onderneming. Medewerkers kunnen zich daarop voorbereiden door een zo hoog mogelijk niveau van materie-deskundigheid te verwerven, het vermogen te ontwikkelen om zelfstandig te leren en zich te bekwamen in zelfmarketing. Dit perspectief heeft een sterke uitwerking op het leervermogen, het educatief systeem en een nieuwe sociale ongelijkheid.