Kessels, J. W. M. (1998). Interne en externe consistentie van het opleidingsontwerp. In J. W. M. Kessels & C. A. Smit (Eds.), Studenteneditie Opleiders in Organisaties Capita Selecta, pp. 90-102). Deventer: Kluwer BedrijfsInformatie.

Gepubliceerd in de Studenteneditie (1989 - 1997) van Capita Selecta.

Sinds de jaren zeventig krijgt het ontwerpproces van bedrijfsopleidingen een systematische onderbouwing. Met name de behoefte aan een meer uniforme aanpak van leerplanontwikkelprojecten in het Amerikaanse leger gaf de aanzet tot vele ontwikkelmodellen. De eerste en meest bekend geworden systematische beschrijvingen zijn het ISPD model (Interservices Procedures for Instructional Systems Development) (Branson e.a. 1975; Branson en Grow, 1987; Schulz, 1979) en Tracey’s System Analysis, Development and Validation Model (Tracey, 1971, 1984). Overzichten en analyses van dergelijke ontwikkelmodellen zijn gepubliceerd door onder andere Andrews en Goodson (1980). Later zijn aan de eerste generatie modellen zorgvuldig gedocumenteerde analyse- en ontwikkelmethoden toegevoegd door onder andere Kessels en Smit (1989; zie figuur 1), Romiszowski (1981, 1984), Rothwell en Kazanas (1992) en Gentry (1994).