Kessels, J. W. M. (2000). Wat valt er aan competenties te managen? In B. de la Parra, R. Slotman, H. Tillema, & T. Spannenburg (Eds.), Managen van Competenties in organisaties, deel 3 (pp. 29–36). Utrecht: Lemma BV.

ISBN: 90 5189 586 0

Stel dat het ons zou lukken om eenduidig vast te stellen wat we onder het begrip competentie moeten verstaan en dat we ons gezamenlijk scharen achter een omschrijving als bijvoorbeeld: een competentie is het vermogen tot handelen (vergelijk Van der Zee, 1997). Wat zouden we daarmee winnen?
Interessanter is waarschijnlijk om te achterhalen welk vermogen tot handelen belangrijk is en welk niet, en hoe we dat vermogen tot handelen moeten ontwikkelen en koesteren. Toch is het teleurstellend als je na een uitgebreid onderzoek een lijst met zogenaamde relevante competenties voorgelegd krijgt die door de algemene, abstracte formuleringen nauwelijks meer betekenis hebben.