Kessels, J. W. M. en C.A. Smit (1998). Opleidingsnoodzaak en evaluatie: op zoek naar vaardigheden. In J. W. M. Kessels & C. A. Smit (Eds.), Studenteneditie Opleiders in Organisaties Capita Selecta, pp. 119–135). Deventer: Kluwer BedrijfsInformatie

Gepubliceerd in de Studenteneditie (1989 - 1997) van Capita Selecta.

Oorspronkelijk gepubliceerd in:  Th. Lamers (Ed.) Capita Selecta no. 8, sept 1991.

Als we opleidingen opvatten als één van de middelen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de bedrijfsvoering, dan zal de kern van het behoeftenonderzoek moeten bestaan uit het vaststellen van de opleidingsnoodzaak. Opleidingsnoodzaak en evaluatie zijn nauw met elkaar verbonden, zij zijn in een moderne opleidingstheorie niet te scheiden. Het omschrijven van evaluatiecriteria en het ontwerpen van een evaluatieinstrument zijn niet langer onderdeel van een afzonderlijk natraject, maar maken deel uit van de activiteiten die erop zijn gericht de doelen van een opleidingsactiviteit zorgvuldig te formuleren. Het begrip vaardigheden speelt daarbij een centrale rol.
De proeve van bekwaamheid is een geschikte evaluatievorm om de cursist het bewijs te laten leveren dat hij de gewenste vaardigheden heeft verworven. Om die vaardigheden toe te kunnen passen in de functie-uitoefening zal er een geïntegreerde aanpak moeten plaatsvinden van opleidingsactiviteiten en van maatregelen door lokale managers. De opleider heeft derhalve slechts een beperkte verantwoordelijkheid ten aanzien van het rendement van opleidingen.