Kessels, J. W. M. en C.A. Smit (1998). Werkplek-opleidingen: opleiden en leiding geven zijn niet te scheiden. In J. W. M. Kessels & C. A. Smit (Eds.), Studenteneditie Opleiders in Organisaties Capita Selecta pp 347–360. Deventer: Kluwer BedrijfsInformatie

Gepubliceerd in de Studenteneditie (1989 - 1997) van Capita Selecta.

Oorspronkelijk gepubliceerd in: D. Kruijd (Ed.), Capita Selecta no. 6, sept 1990 (pp. 97–107).

De belangstelling voor opleidingen op de werkplek neemt toe. De effectiviteit van werkplek-opleidingen is nauwelijks omstreden, zeker niet bij operationele taken. De invoering en het instandhouden van gestructureerde werkplek-opleidingen blijft vooralsnog een moeilijke aangelegenheid.