Kessels, J. W. M., Geuns, A. van, Bovenkamp, K. van den, Loo, R.P.J.M van de, & Mil, M. van (1997). Creatief-sociaal leren en reacties uit het werkveld. Loopbaan, 3(2), 15.

In dit artikel geven een vijftal deskundigen uit diverse werkvelden hun reactie op het nieuw theoretisch begrippen kader met betrekking tot creatief-sociaal leren. Gestreefd is naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van werkvelden. De auteurs gaan met name in op de vraag of zij zich kunnen vinden in de visie zoals die is neergelegd in het begrippenkader en of zij toepassingsmogelijkheden voor dit begrippenkader zien binnen het eigen werkveld of het werkveld van de loopbaandienstverlening.