Kessels, J. W. M., & Smit, C. A. (1986). B1.2 Leerdoelen. Handboek Opleiders in Organisaties. No. 5, 1–28.

Kessels, J. W. M., & Smit, C. A. (1986). B1.2 Leerdoelen. Handboek Opleiders in Organisaties. No. 5, 1–28.

Deze bijdrage bevat een beschrijving van de diverse functies die leerdoelen kunnen vervullen bij het ontwikkelen en uitvoeren van bedrijfsopleidingen. Beschreven worden de functies van leerdoelen als hulpmiddel bij het vaststellen van de inhoud, bij het ontwerpen van toetsen, en bij het ontwerpen van opleidingssituaties. Verder wordt aandacht besteed aan de communicatiefunctie van leerdoelen. Als grootste belang van het formuleren van leerdoelen wordt aangegeven de discipline waaraan de ontwikkelaar zich moet onderwerpen bij de reflectie op de resultaten van de taakanalyse. Het mentale proces dat zich bij de ontwikkelaar voltrekt tijdens de doelformulering is belangrijker voor de kwaliteit van een opleidingsprogramma dan het leerdoel-produkt. Het hoofdstuk sluit af met enkele praktische tips bij dit proces.