Kessels, J. W. M., & Smit, C. A. (1987). B1.1 Opleidingsnoodzaak. Handboek Opleiders in Organisaties. No. 8, 1–20.

De bedoeling van dit hoofdstuk over ‘opleidingsnoodzaak’ is het ordenen van gedachten om tot een meer rationele toepassing van het instrument opleidingen te komen: wanneer is een opleidingsactiviteit het beste en het goedkoopste alternatief om een bepaald probleem in de organisatie op te lossen? Met de analyses die we in dit hoofdstuk toepassen, resulterend in een kritische vraagstelling, hopen we een overzicht te geven van rationele afwegingen om tot verantwoorde beslissingen te komen ten aanzien van de inzet van opleidingen.
Het meer pedagogisch georiënteerde begrip ‘opleidingbehoefte’ is in een organisatie-context niet altijd bruikbaar om tot verantwoorde beslissingen te komen ten aanzien van opleidingen. Scherpe analyses van vereiste vaardigheden en van materiele en immateriële kosten maken een belangrijk onderdeel uit van de overwegingen die uiteindelijk de grondslag vormen voor een opleidingsnoodzaak.