3.15 Rollen, vaardigheden en produkten van opleiders Kessels, J. W. M., & Smit, C. A. (1989). Rollen, vaardigheden en produkten van opleiders. In J.J. Peters (Ed.) Gids voor de opleidingspraktijk, afl. 4 (pp. 1–22).  Deventer: Van Loghum Slaterus

Kessels, J. W. M., & Smit, C. A. (1989). Rollen, vaardigheden en produkten van opleiders. In J.J. Peters (Ed.) Gids voor de opleidingspraktijk, afl. 4 (pp. 1–22).  Deventer: Van Loghum Slaterus

Voor veel managers, die het onderdeel personeelsontwikkeling in hun portefeuille hebben, roept de afdeling Opleidingen nogal wat managementproblemen op. In het bijzonder wanneer het de bemanning van de afdeling betreft. Welke factoren spelen een rol bij de werving, selectie en beoordeling van opleidingsfunctionarissen?

 

Inhoud:

1. Het managen van opleiders
1.1 Werving en selectie
Wie heb je nodig? Hoe moet je zoeken
1.2 De beoordeling
Wanneer is een opleider goed?
1.3 Opleidingen voor opleiders
Welke eisen stel je daaraan
2. Een overzicht van de literatuur
2.1 Het model van Nadler
2.2 Twaalf sectoren
2.3 Models for Excellence: The ASTD Competence Study
2.4 International Board of Standards for Training, Performance and Instruction.
2.5 Nederlands Onderzoek
Thijssen en het Bedonproject
3. Opleidingskundige rollen en hun produkten
Literatuur