Kessels, J. W. M., & Smit, C. A. (april 1990). Probleemgestuurd opleiden. In P.R.J. Simons (Ed.), Opleiders in Organisaties, capita selecta no. 3 (pp. 74–82).

In deze bijdrage van Opleiders in Organisaties/Capita Selecta worden de kenmerken van het probleemgestuurd opleiden toegelicht. Daarnaast worden enkele voorbeelden van toepassingen gegeven. Tevens gaan we dieper in op de gedachten die ten grondslag hebben gelegen aan het probleemgestuurd opleiden, om duidelijker te kunnen aangeven onder welke condities deze vorm van opleiden wel en geen kans van slagen heeft.