Kessels, J.W.M. (1996). Leren in arbeidsorganisaties. De opkomst van de kenniswerker. In B. van Gent (red.), Opleiden en leren in organisaties. Ontwikkelingen, benaderingen, onderzoekingen (pp. 52-68). Amsterdam/Meppel: Boom.

Kessels, J.W.M. (1996). Leren in arbeidsorganisaties. De opkomst van de kenniswerker. In B. van Gent (red.), Opleiden en leren in organisaties. Ontwikkelingen, benaderingen, onderzoekingen (pp. 52-68). Amsterdam/Meppel: Boom.

  • Doelen van opleidingen
  • Kenniswerkers en dienstverleners
  • Netwerken van kerncompetenties
  • Werken is leren te leren