Kessels, J.W.M. (2010). Dilemma's rond zelfsturend leren. In H.Bax & W. van Limpt (Eds.) Wat je wordt, bepaal je zelf. De kracht van zelfsturend leren in een zelfsturende organisatie. Aalten: Estinea.

 

Kessels, J.W.M. (2010). Dilemma’s rond zelfsturend leren. In: H. Bax & W. van Limpt (Eds.) Wat je wordt, bepaal je zelf. De kracht van zelfsturend leren in een zelfsturende organisatie. Aalten: Stichting Estinea pp 107 -118. (ISBN 978-90-8160351-5).

Joseph Kessels beschouwt aan de hand van een aantal dilemma's de praktische gang van zaken bij Estinea tegen de achtergrond van theoriëen rond leren en kennisdeling. Estinea heeft uitdrukkelijk gekozen voor een leer- en ontwikkelingsbeleid voor medewerkers dat gebaseerd is op principes van zelfsturing. De medewerker voert zlef de regie over het leerproces en draagt hiervoor ook zelf de verantwoordelijkheid. Op deze manier ontstaat een grote mate van persoonlijke betrokkenheid bij dat leerproces en neemt de relevantie van het geleerde voor de organisatie toe.

Nadat Estinea eind jaren negentig de keuze had gemaakt voor een vraaggestuurd ondersteunignsaanbod aan cliënten, volde in de periode 2000-2006 de implementatie van zelfsturende teams om die vraagsturing ook daadwerkelijk invulling te kunnen geven, Al snel werd d opleidingbehoefte in de organisatie anders dan in de jaren ervoor. Dat resulteerde in het ontwikkelen van een model voor zelfsturend leren. Toen bleek er een enorme hoeveelheid latent talent binnen de organisatie te worden aangeboord.

ISBN 978-90-6035-1-581 NUR 800 Geestelijke Gezondheidszorg (127 pag. € 19,50)

Verkrijgbaar bij:

Estinea Bestuurssecretariaat

Antwoordnummer 5518

7120ZX Aalten