Kessels, J.W.M. (2012). Balanceren op het slappe koord. Direct, vakblad voor schoolleiders, 6(5/6), 19.

De schoolleider neemt een interessante plek in die zowel ruimte geeft om invloed uit te oefenen op de gang van zaken in het onderwijs, maar die ook beperkingen ondervindt door de wensen, eisen en verplichtingen vanuit wettelijke kaders en regelgeving, de inspectie, het (sector)bestuur, de ouders, leraren en andere belanghebbenden.
Het is balanceren op het slappe koord tussen visie en realiteit, tussen mogelijkheden en beperkingen, en ook tussen eigen overtuigingen en twijfels.