Kessels, J.W.M. (2013). Toekomst van het onderwijs in Vlaanderen. De school – een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030?

Deze literatuurstudie is opgevat als een essay en verkent de richtingen waarin het onderwijs zich de komende15 tot 20 jaar kan ontwikkelen en eindigt met een innovatie- en onderzoeksagenda voor het onderwijs van de toekomst in Vlaanderen. De opdracht werd toevertrouwd aan Joseph Kessels, in het kader van het toekomstproject over leren en onderwijzen in Vlaanderen in 2030, een initiatief van het Departement Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Onderwijsraad en de Koning Boudewijnstichting.

Om een baanbrekende en vernieuwende rol te kunnen spelen in de uitdagingen waar de samenleving voor staat, is het wenselijk dat het onderwijs een kritische zelfreflectie toepast op de verworvenheden tot nu toe, op de zwaktes die daarbij aan het licht komen en de sterktes die energie leveren om de ambitieuze opdracht waar te gaan maken.

De thema’s en vragen die in het essay aan bod komen, kunnen een handreiking zijn bij de gesprekken over de toekomst van het onderwijs. De tegendraadsheid die ze bij de auteur teweeg hebben gebracht zal ook anderen aansporen om bestaande conventies opnieuw te analyseren en ruimte te maken voor nieuwe perspectieven.

Klik hier om het essay gratis te downloaden