Kessels, J.W.M. (2014). Terugkijken om vooruit te komen: Daltonleraren als reflectieve professionals

 

Kessels, J.W.M. (2014). Terugkijken om vooruit te komen: Daltonleraren als reflectieve professionals. In R. Berend & P. Sins (eds.) Reflectie in het Daltononderwijs. Geschiedenis, praktijk en onderzoek. pp.183- 197. Deventer: Saxion Dalton University Press.

ISBN: 978-94-90239-053

Reflectie in het domein van opleiden, leren en ontwikkelen krijgt steeds meer belangstelling. Het verschijnen van dit boek over reflectie in het daltononderwijs is er een mooi voorbeeld van. Het biedt een gerichte blik op hoe kenmerkend reflectie is voor het dalton plan. Uit het rijke literatuuroverzicht en de onderzoeksresultaten op het gebied van reflectie is echter geen eenduidig beeld af te leiden wat de beste benadering voor reflectie is en wat precies de opbrengsten zijn. Ook de wijze waarop de dalton leraren in Nederland over reflectie denken en er in hun dagelijkse schoolpraktijk vorm aan geven,levert een gevarieerd beeld op.

Het hoofdstuk probert antwoord te geven op de volgende vragen:

Wat is er in de school odig om reflectie een belangrijke rol te laten spelen, zowel bij de leerlingen als de leraren?

Kun je als leraar je leerlingen helpen om te reflecteren, als je het zelf weinig of nooit doet met je collega's?

Bestaat er zoiets als een reflectief schoolleiderschap, dat reflectie als grondhouding aanmoedigt en koestert?

Klik hier voor meer informatie over deze publicatie.