Kessels, J.W.M. (2015). Een klein verhaal over grote veranderingen in het onderwijs. In M. Kuijpers & R. Lengelle (red.) Een loopbaan van betekenis. Apeldoorn: Garant

ISBN: 978-90-441-3336-3

Dit hoofdstuk vormt een onderdeel uit de bundel die Marinka Kuijpers en Reinekke Lengelle samenstelden ter gelegenheid van het afscheid van Frans Meijers als lector Pegdagogiek van de Beroepsvorming aan de Haage Hogeschool (18 november 2015).

Een klein verhaal over grote veranderingen in het onderwijs bevat verkenningen van veranderingen in de samenleving, die immers de context vormen van het leven van jongeren en van de school die daar een verplicht onderdeel van uit maakt. Vervolgens komen ook ontwikkelingen aan bod die zich binnen het onderwijs voltrekken. Uiteindelijk monden deze beschrijvingen uit in een aantal vragen die leidend kunnen zijn bij het formuleren van bouwstenen voor het onderwijs van de toekomst. De slotconclusie vat de kern van het verhaal samen in de vorm van enkele spanningsvelden die om vernieuwende doorbraken vragen.