Kessels, J.W.M. (2015) Wat valt er aan talent strategisch te managen?

Kessels, J.W.M. (2015) Wat valt er aan talent strategisch te managen? Een aanvalsplan voor oorlogsbuit en het creëren van rijke leeromgevingen. In B. Overduin & J. Hoogendoorn (eds.) Strategisch talent management. Over talent, talentontwikkeling en het strategisch inzetten van talent. Hoofdstuk 6: pp 119-132. Alphen aan den Rijn: B+B Vakmedianet.

De onderzoeksrapporten van McKinsey, waarvan de resultaten gebundeld zijn in The war for talent (Michaels, Handfield-Jones, & Axelrod, 2001) hebben het denken over strategisch talent management in een stroomversnelling gebracht. Opmerkelijk is de martiale taal die auteurs gebruiken als het gaat om het werven, ontwikkelen, faciliteren en behouden van mensen met bijzondere capaciteiten die van waarde kunnen zijn voor een onderneming: fighting and competing for talent, aangespoord door a strategic battleplan in the war for talent (Michaels et al., 2001). Het is duidelijk dat talent als een belangrijk onderdeel van een moderne onderneming wordt gezien. En als iets echt belangrijk is dan wil een onderneming het ook managen. Als talent zelfs een voorwaarde blijkt te zijn voor prestatieverbetering, het versterken van de concurrentiepositie, en het onschadelijk maken van de tegenstander, dan neemt talentmanagement al spoedig strategische proporties aan: Strategic Talent Management als topprioriteit.

De vraag is echter of al die energie en opwinding veel effect zullen hebben zolang we niet echt goed begrijpen welke aspecten van talent een bijdrage leveren aan prestatieverbetering, laat staan aan duurzame economische en maatschappelijke voorspoed.