Kessels, J.W.M. (2017). Je kunt niet slim zijn tegen je zin! Schoolmanagement Totaal jrg. 19, dec. 20-24.

Het is wonderlijk dat we het pedagogische hart op zo’n goede plek hebben zitten en tegelijkertijd een vast curriculum voorschrijven, met uniforme eindtermen en gestandaardiseerde toetsen.

Volgens de Pisa-scores gaat het goed met ons onderwijs. Toch zijn er zorgen, zoals de toenemende sociale ongelijkheid, de motivatie van jongeren voor het leren en de ongelijkheid van kansen. Aan de onderkant vallen er te veel leerlingen uit de educatieve boot en een zwakke leeridentiteit doet de zin in een leven lang leren afnemen. Een grotere diversiteit in leerarrangementen is nodig.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen met de titel: Parttime kinderarbeid is zo gek nog niet in de NRC op 25 september 2017.