Kessels, J.W.M. (2018). Leren in het werk in de zorg: een lange weg naar vakbekwaamheid en de ontwikkeling van een eigen identiteit. Onderwijs en Gezondheidszorg jrg. 42, nr 2, 20 -22

De opleidingenin de zorg hebben een lange traditie en zijn nauw gekoppeld aan de werkpraktijk. Voor de emancipatie van het verpleegkunidge beroep was het echter belangrijk om weg te bewegen van de werkplek. De terugkeer werd problematisch.