Kessels, J.W.M. (2021). De lerende organisatie: werken is een vorm van leren.

Maurice de Greef en Ella Bohnenn nodigden me uit om een beknopte tekst te schrijven voor het platform Volwassenenleren.nl over de Lerende Organisatie. Het verhaal heeft zich ontrold als een terugblik op een ontwikkeling van leren en organiseren die ik de afgelopen 40 jaar nauw heb gevolgd. Het is zelfs een drijfveer in mijn eigen loopbaan is gebleken. Ik merk ook dat de gedachten over het belang van emancipatie en betekenisvol werk nog lang niet af zijn!

Via deze link kom je bij het artikel