duurzaamheid en baankeuze Kessels, J.W.M. (2022). Is het duurzaamheidsmotief een reden voor baankeuze? Duurzaam Nieuws

Kessels, J.W.M. (2022). Is het duurzaamheidsmotief een reden voor baankeuze? Duurzaam Nieuws

Duurzaamheid als motivatie voor kennisontwikkeling

Het was zeer de moeite waard om te verkennen of een duurzaam arbeidsperspectief inderdaad aanzet tot een ander soort motivatie voor kennisontwikkeling t.b.v. verbetering en innovatie dan in een door traditionele, economische wetten gedreven werkomgeving. Het motief voor het werken aan een duurzame leefomgeving zou dan een andere invloed op de wens tot kennisontwikkeling kunnen hebben dan het motief van bijvoorbeeld het vermeerderen van de aandeelhouderswaarde en groei omwille van de groei.

Zeker in werkomgevingen waar verbetering en innovatie niet langer het domein zijn van gespecialiseerde R&D-afdelingen, maar een integraal onderdeel gaan uitmaken van de dagelijkse werkomgeving, zou dit een interessant verschil kunnen uitmaken: een werkverband, dat zich bewust inzet voor het bevorderen van duurzaamheid, ontwikkelt zich dan tot een slimmer netwerk van kenniswerkers en teams, omdat het een beroep doet op persoonlijk engagement, dat aanzet tot creativiteit, samenwerking en een ander soort arbeidssatisfactie.

Duurzaamheid en Werkgeluk

Een interessante vraag is of het werken aan duurzaamheidsdoelen ook nauw verbonden is met werktevredenheid en werkgeluk. Heeft het streven naar duurzaamheid een relatie met betekenisgeving, waardoor het werk aantrekkelijk en de moeite waard wordt? Dat het duurzaamheidsstreven voor uitdagend werk kan zorgen en een beroep doet op slimme interventies en innovatief gedrag, is duidelijk. Of duurzaamheidsdoelen in een werkcontext ook tot arbeidsmotivatie leiden, is vooralsnog niet duidelijk.