Kessels, J.W.M. (2023). Voorwoord. In. L. van Wessum & I. Verheggen (2023). Handboek Bestuurlijk leidinggeven aan lerende scholen. pp. 9-12. Gompels & Svacina

Cover Handboek Bestuurlijk leidinggeven (2023)

Dit boek richt zich op bestuurders van onderwijsorganisaties. Om zicht te krijgen op het bestuurlijk handelen hebben de auteurs gebruikgemaakt van onderzoek naar succesvolle schoolsystemen (zoals in Ontario, Finland en Singapore) en succesvolle schooldistricten. Tevens hebben ze een aantal Nederlandse onderwijsbestuurders geïnterviewd.

Het boek combineert theorie en praktijk en maakt duidelijk op welke wijze bestuurlijke leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van lerende scholen en daarmee aan het vergroten van de onderwijskwaliteit.

Joseph Kessels schreef het voorwoord bij deze uitgave. (zie hiernaast) 

"Zowel de theoretisch gefundeerde hoofdstukken als de praktische benaderingen bouwen aan een nieuw fundament voor een professionele identiteitsontwikkeling van bestuurders."

Het boek is via deze link te bestellen.