Kessels, J.W.M. (2023). Wat maakt de school tot een aantrekkelijke werkplek voor leraren? In: S. Drummen & J. Fasen (Ed.). 10 jaar Agora in de praktijk (pag.134-138). Uitgeverij JasSan B.V.

Cover Drummen en Fasen 10 jaar Agora onderwijs 2023

Sjef drummen en Jan Fasen stelden een kleurrijk boek samen bij het 10-jarige bestaan van het Agora onderwijs. Het geld als een handboek voor het Agoriaans denken, handelen, ervaren en voelen. Het biedt inzicht in en geeft handvatten aan het zo noodzakelijke en moeilijke proces van onderwijsvernieuwing.

In de hoofdtekst stelt Sef Drummen dat niemand inbreuk mag doen op de autonomie van de lerende, wat de kern van Agora vormt.

Jan Fasen beschrijft in zijn deel hoe hij die vrijheid ziet als een niet onderhandelbaar vertrekpunt om een leeromgeving als Agora en onderwijsinnovaties in zijn algemeen te laten slagen.

Tussen de twee hoofdteksten van Drummen en Fasen leveren 13 co-auteurs korte bijdragen waarin zij diverse aspecten van het Agora onderwijs belichten.

Joseph Kessels stelt in zijn bijdrage de vraag Wat de school maakt tot een aantrekkelijke werkplek voor leraren?. Wat betekent het voor een leraar om te werken aan een school waar leerlingen leren omdat ze dat zelf graag willen, waar jongeren begeleiding krijgen bij het ontwikkelen van hun autonomie. Ook als dat inhoudt dat er geen vast en voorgeschreven curriculum is dat voor iedereen hetzelfde uitpakt

Je kunt deze korte bijdrage hiernaast downloaden.

In zijn bijdrage verwijst Joseph naar een videoproject dat hij in 2028 realiseerde, samen met Agoriaan Julian de Bock, en dat de titel kreeg:  Wie is de leraar van de 21ste eeuw?  Klik op deze link naar deze film.

Het hoofdstuk van Joseph Kessels is op 22 november 2023 ook verschenen, hier op het NIVOZ-Platform