Kessels, J.W.M., Beschuyt, P., Hogenboom, C., & Streefkerk, J. (2016). De loopbaangerichte intake: duurzame keuzes maak je samen.

In het Middelbaar Beroeps Onderswijs is ‘Intake’ een verzamelnaam voor alle administratieve handelingen, procedures, activiteiten, opdrachten, portfolio- en kennismakingsgesprekken die plaatsvinden, voordat de student definitief bij een specifieke opleiding ingeschreven wordt. De meeste aankomende mbo-studenten krijgen hiermee in meer of mindere mate te maken, met als doel hen zo goed mogelijk op een passende plek in het opleidingslandschap te plaatsen.

Deze publicatie geeft naast algemene informatie over de intake (hoofdstuk 1) inzichten en handvatten voor zowel de bestuurders (hoofdstuk 2) als de uitvoerders (hoofdstuk 3) die met de loopbaangerichte, faire en duurzame intake in hun mbo-instelling aan de slag willen gaan.

De publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Stimuleringsproject LOB in het mbo.

Klik hier voor meer informatie

Hieronder is de brochure te downloaden.