Kessels, J.W.M., en Smit, C.A. (1984). Opleiden: to grow, to go, to glow. Gids. Personeelsbeleid Arbeidsvraagstukken Sociale verzekering, 63 (7/8), 3–6.

De personeelsfunctionaris krijgt meer en meer behoefte de opleidingsproblematiek in de organisatie professioneel aan te pakken. Op de vraag hoe deze behoefte is ontstaan wordt in dit artikel nader ingegaan.
De auteurs, Jos Kessels en Cora Smit, geven tevens een aantal mogelijkheden voor de aanpak van een opleidingsprobleem in de organisatie. Daarnaast plaatsen zij vraagtekens bij de traditionele opleidingsmethoden, die overwegend gericht zijn op kennisoverdracht.
In dit verband wordt een vergelijking gemaakt met de bestanddelen van een voedselpakket; ook een opleidingspakket moet de mens in staat stellen 'to grow, to go and to glow'.