Kessels, J.W.M. en Smit. C.A. (2010). Omgaan met lastige groepen

Kessels, J.W.M. & Smit, C.A. (2010). Omgaan met lastige groepen. Amsterdam: Reed Business. Herziene druk, 96 p. (ISBN 978 90 6155 467 7; NUR 841)

Met veel plezier hebben we aan Omgaan met lastige groepen gewerkt. Het is voor ons belangrijk om te merken dat zoveel mensen dit boekje in de afgelopen tien jaar gelezen hebben. Van de eerste uitgave is elk jaar een nieuwe oplage gedrukt. We krijgen nog steeds enthousiaste reacties van collega’s, cursusleiders, gastdocenten en trainers, die hun waardering uitspreken voor de herkenbare voorbeelden, de praktische aanwijzingen en de beknopte vormgeving. De voorbeelden komen rechtstreeks uit onze eigen jarenlange lespraktijk, en uit de trainingen waarmee we docenten geholpen hebben om hun gedragsrepertoire in het werken met groepen uit te breiden.

Uit nieuwsgierigheid naar het effect van het gedrag van docenten op hun groep en omgekeerd, zijn we op zoek gegaan naar verklarende theorieën en ondersteunend onderzoek. In onze eigen les- en adviespraktijk hebben we steeds geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken en zo onze eigen vaardigheid in het toepassen van effectieve interventies kunnen vergroten. Op deze manier konden we praktische aanwijzingen voor het omgaan met lastige groepen opschrijven, die steunen op algemene gedragsprincipes en interventiestijlen.

Veel van de theoretische onderbouwing is gelegd in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, en blijkt tot op de dag van vandaag een grote geldigheid te hebben.