Kessels, J.W.M. & Poell, R.F. (2011). Handboek Human Resource Development. Organiseren van het Leren. 537 pag.

Voorwoord bij de 2de volledig herziene druk van het Handboek Human Resource Development. Organiseren van het leren. 537 pp. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Het verschijnen van deze tweede editie van het Handboek Human Resource Development is een bijzonder moment in de ontwikkeling van een vakgebied in beweging. Tien jaar geleden presenteerden we de eerste editie van deze omvangrijke verzameling teksten rond onderzoek en werkpraktijken met betrekking tot opleiden, leren en ontwikkeling van volwassenen in de context van hun werk. Meer dan ooit bestaat er op het ogenblik belangstelling voor de vraagstukken die samenhangen met werken en leren, in het bijzonder nu niemand meer de koers in de richting van een kenniseconomie betwist: het nieuwe werken bestaat niet zonder leren. Voor ons als redacteuren is het een voorrecht om het vakgebied in kaart te mogen brengen in samenwerking met een groot aantal prominente auteurs uit het Nederlandse taalgebied. Het oorspronkelijke Handboek uit 2001 is nu volledig herzien en uitgebreid tot 30 hoofdstukken waaraan in totaal 43 auteurs hun medewerking hebben verleend. Deze nieuwe editie bevat 16 volledig nieuwe hoofdstukken en de 14 hoofdstukken uit de eerste druk zijn grondig herzien en geactualiseerd.

Dit nieuwe Handboek Human Resource Development geeft een breed overzicht van het gevarieerde onderzoek dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd en biedt waardevolle reflecties op de werkpraktijk van opleiden en leren in arbeidsorganisaties. De aandacht voor het leren op en rond de werkplek is alleen maar toegenomen, waarbij we duidelijke accenten zien rond netwerken, talentontwikkeling en zelfsturing in de professionele ontwikkeling. In de Proloog en Epiloog zullen we enkele van deze ontwikkelingen nader beschouwen en opnieuw de balans opmaken en bepalen hoe het vakgebied van hrd er anno 2010 in België en Nederland voor staat. Zonder de enthousiaste medewerking van de vele auteurs zou dit boek onmogelijk kunnen verschijnen. We willen onze collega’s dan ook hartelijk danken voor de bereidheid en energie om de bestaande teksten grondig te herzien en om volledig nieuwe hoofdstukken te schrijven. We zijn trots op de vele auteurs die samen de waardevolle bouwstenen hebben geleverd voor een fors handboek, ook al waren daar aanmoedigingen, zachte druk en soms inhoudelijke sturing voor nodig.

We zijn ervan overtuigd dat de inspanningen van al deze mensen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de verdere groei en ontwikkeling van het bijzondere vakgebied van Human Resource Development.

Joseph Kessels en Rob Poell

Klik hier voor: Bohn Stafleu van Loghum - Shop: ISBN 9789031385645

De volledige inhoudsopgave is hiernaast bijgevoegd, evenals de proloog, de epiloog en de twee hoofdstukken van Joseph Kessels.