Kessels, J.W.M. & Verdonschot, S. (2012). Het Corporate Curriculum. In M. Ruijters en P.R.J. Simons (red.) Canon van het leren. 50 concepten en hun grondleggers. pp.159 - 174. Deventer: Kluwer.

 

Als het leren zo noodzakelijk is voor een organisatie, bestaat er dan ook zoiets als een speciaal leerplan voor organisaties? Dat is de centrale vraag waarop het concept van het corporate curriculum een antwoord probeert te geven. Het grote belang van leren en het leervermogen in een kenniseconomie maken het inrichten van een corporate curriculum noodzakelijk. Het gaat daarbij niet zozeer om een formeel leerplan dat voorschrijft welke opleidingen en trainingen medewerkers en leidingevenden dienen te volgen. Het betreft veel meer het tansformeren van de dagelijkse werkomgeivng tot een omgeving waarin leren en werken samenvallen.

De belangrijkste zeven leerfuncties in het corporate curriculum bevorderen 1. Materiedeskundigheid, 2. Probleemoplossen, 3. Reflectieve Vaardigheden, 4. Communicatieve Vaardigheden, 5. Zelf-regulatie, 6. Rust en Stabiliteit en 7.Creatieve Onrust.

Suzanne Verdonschot schreef een reflectie bij Het Corporate Curriculum

In 2021 verscheen de 2de druk van de Canon van Leren en Ontwikkelen bij uitgeverij Boom. Het Corporate Curriculum is daarin opgenomen als Hoofdstuk 8, met een geheel vernieuwde tekst van Suzanne Verdonschot.