Keunen, A., & Kessels, J. (2007). Architectuur van een leerruimte. Opleiding & Ontwikkeling, 3, 6–9.

Deze bijdrage levert bouwstenen voor een passende architectuur van een leerruimte die een ingrijpende organisatieontwikkeling en cultuurverandering ondersteunt. Belangrijke kenmerken van een dergelijke leerruimte zijn dat alle actoren van het werksysteem in een veilige omgeving participeren, waarbij de facilitator zelf ook een integraal onderdeel van de leerruimte uitmaakt. De centrale vraag is dan ook: Hoe ontwerp je een dergelijke architectuur en over welke bekwaamheden moet de ontwerper en facilitator beschikken om een succesvol leertraject vorm te geven?