Koester talent, maar niet met verplichte leerdoelen (interview) InVorm april 2018 pp. 10-13

De zorgsector stevent af op een gigantisch personeelstekort. Om structureel meer mensen te trekken én te behouden, is een duurzame leer- en werkomgeving nodig. Maar hoe ontwikkel je zoiets? En hoe verbind je mensen langdurig aan je vakgebied? Prof. Dr. Joseph Kessels pleit voor afschaffing van de voorgeschreven lesstof. “Spreek liever de intrinsieke motivatie van mensen.”

Natasja Ververs hield een interview met Joseph Kessels voor het blad InVorm, een uitgave van TransVorm, een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant.