Kuijpers, M., Evers, A., Kreijns, K., Klaeijsen, A., & Kessels, J. (2014). Leren (en) innoveren. In F. Meijers, M. Kuijpers, K. Mittendorff, & G. Wijers (Eds.), Het onzekere voor het zekere (pp. 205–214). Antwerpen - Apeldoorn: Garant-Uitgevers nv.

ISBN: 978-90-441-3196-3

In dit hoofdstuk staat de professionaliseringsruimte van docenten centraal. Deze ruimte voor professionele ontwikkeling is van belang in een maatschappij die gekenmerkt wordt door voortdurende verandering en de noodzaak tot levenslang leren. Kijkend naar de beleving van po, vo en mbo, wat betreft hun professionaliseringsruimte, dan laat dit onderzoek zien dat de professionaliseringsruimte in het VO en het mbo voor verbetering vatbaar is. Docenten voelen zich vooral weinig uitgedaagd om dingen te leren waar zij goed in kunnen worden. In het primaire onderwijs wordt meer professionaliseringsruimte ervaren. In het VO geeft zelfs ruim 40% van de docenten aan dat er in hun organisatie niet of weinig wordt uitgegaan van wat zij als docent willen leren en zij voelen zich eveneens (bijna) niet uitgedaagd om dingen te leren waar zij goed in kunnen worden. Bij slechts een achtste van de docenten is dit wel het geval.