Kuijpers, M., & van der Klink, M. (2004). Zes jaar later... Opleiding & Ontwikkeling, 9, 28–33.

Kuijpers, M., & van der Klink, M. (2004). Zes jaar later... Opleiding & Ontwikkeling, 9, 28–33.

Het bijzondere aan dit themanummer over competenties is het feit dat Opleiding & Ontwikkeling zo'n zes jaar geleden in twee themanummers ook aandacht besteedde aan competenties. Het thema 'competenties' was toen betrekkelijk nieuw binnen het veld van Human Resource Development. Bij sommigen waren de verwachtingen hooggespannen, anderen keken er sceptisch tegenaan. Er waren veel ideeën, maar er was weinig ervaring en evidentie.

Luk Dewulf, Joseph Kessels en Jo Thijssen hebben toentertijd bijdragen geschreven voor de twee themanummers over competenties en in dit artikel geven zij een reactie op hun bijdragen. Aan hen is gevraagd om schriftelijk een reactie te geven op hun standpunten van toen en de lessen die hieruit geleerd kunnen worden. In dit artikel zijn hun reacties per onderwerp geïntegreerd.